ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΚΑΝΑΛΟΣ ΠΟΜΠΟΣ

REMOTE CONTROL TRANSMITTER

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΚΑΝΑΛΟΣ ΠΟΜΠΟΣ

Κωδικός: 240 03 891

Τηλεχειριστήριο για χρήση του BANDIT με δέκτη τηλεχειρισμού:

  • 2 κουμπιά λειτουργίας
  • Ευέλικτη προγραμματιζόμενη διαμόρφωση ελέγχου
  • Υψηλή ασφάλεια 16.000.000 κωδικών
  • Έως και 50 "τηλεχειριστήρια" μπορούν να εκχωρηθούν σε ένα δέκτη τηλεχειρισμού