Fog Bandit 240 PB

Fog Bandit 240 PB

Fog Bandit 240 PB

Κωδικός: 240 01 005

Το FOG BANDIT 240 PB προσφέρει πλήρη προγραμματισμό μέσω επικοινωνίας με ένα PC ή φορητό υπολογιστή. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, πέρα από τις βασικές λειτουργίες του BANDIT 240 DB, η έκδοση αυτή επιτρέπει την ακριβή ρύθμιση της με πολύ περισσότερες παραμέτρους, όπως:

  • Προγραμματισμο μέσω PC ή laptop
  • 4 προγραμματιζόμενες εισόδους
  • 2 σταθερές και 2 προγραμματιζόμενες εξόδους
  • Ολοκληρωμένη σειρήνα, προγραμματιζόμενη για μια σειρά από εξόδους ήχου
  • Εσωτερικο ημερολόγιο που καταγράφει τα τελευταία 1000 συμβαντα του σύστηματος
  • Ακριβή έλεγχο των ρυθμίσεων της ενεργοποίησης, χρονόμετρα καθυστέρησης, κλπ

Η πλήρης ευελιξία του BANDIT 240 PB θεωρείται, σε συνδυασμό με ανιχνευτές εισβολέα, κλπ. ουσιαστικά ενα "αυτόνομο" σύστημα συναγερμού από μόνο του!

Κατεβάστε Προδιαγραφές σε PDF