ΚΟΥΤΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

CONTROL BOX

ΚΟΥΤΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Κωδικός: 240 04 001

Το κουτί ελέγχου είναι μια ανεκτίμητη υπηρεσία, είναι πολύ εύκολο στη χρήση, και παρέχει τις ακόλουθες λειτουργίες:

  • Απενεργοποιήση της εξώθησης ομίχλης (σημαντικό όταν ένας μηχανικός εργάζεται για το σύστημα!)
  • Απενεργοποιήση της φιάλης HY-3 προστασίας (προσωρινά αναστέλλει την ένδειξη "tamper", κατά την αντικατάσταση φιάλης HY-3 )
  • Δίνει 1 δευτερόλεπτο ενεργοποίησης γιά δοκιμή (δεν χρειάζεται την πλήρη ενεργοποίηση του συστήματος σε μια επίσκεψη/έλεγχο του τεχνικόυ, μειώνοντας έτσι τη χρήση υγρού)
  • "OK Out" (Έξοδος προβλήματος) που κατά την τεχνική δοκιμή το σφάλμα εξόδου επιβεβαιώνει αν είναι σωστά συνδεδεμένο με το σύστημα συναγερμού.
  • LED σε πραγματικό χρόνο ένδειξης στάθμης υγρού

Εάν οποιοσδήποτε από τους διακόπτες στο κουτί ελέγχου λειτουργιών παραμείνει ενεργοποιημένος για περισσότερο από 1 ώρα, το BANDIT θα δημιουργήσει αυτόματα ένα "σφάλμα" εξόδου ως μια υπενθύμιση για τον μηχανικό.